Thai  Thai

ทัวร์เกาะไหง

โปรแกรมทัวร์เกาะไหง

วันที่ 1
08.30 น. รถรับที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางไปยังท่าเรือปากเมง
09.30 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะมุก หนึ่งใน Unseen in Thailand
10.30 น. ถึงเกาะมุก เข้าสู่ถ้ำมรกต ซึ่งปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ เราจะต่อแถวกันเข้าไป ระยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีแสงจากภายนอกสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน ด้านบนเป็นท้องฟ้า ลักษณะเหมือนปล่องภูเขาไฟ นับเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้
11.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่เกาะกระดาน และอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยงบนเรือ
12.30 น. เรือจอดหน้าอุทยานฯ สัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง และน้ำใสจนมองเห็นแนวปะการังซึ่งทอดยาวจากชายหาดด้านเหนือถึงชายฝั่ง ชมฝูงปลาหลากสีแหวกว่ายอย่างสวยงาม
14.00 น. ขึ้นเรือมุ่งหน้าสู่เกาะเชือก ซึ่งเป็นเป็นเกาะหินเล็กๆ ไร้หาด 2 เกาะ ระหว่าง 2 เกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยว จึงต้องใช้เชือกคอยช่วงพยุงตัวเวลาดำน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อเกาะ
14.40 น. เดินทางถึงเกาะเชือก ลงน้ำดูปะการังอ่อนหลากสี ที่ปกติแล้วจะพบแต่ในน้ำลึก สามารถพบเห็นได้ที่ระดับน้ำไม่ลึกนักที่เกาะเชือกนี้เท่านั้น ต่อจากนั้นก็ต่อไปยังเกาะม้า ที่นี่มีทั้งปะการังแข็ง และปะการังอ่อน พร้อมหยอกล้อกับหมู่ปลาหลากสีที่ออกมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พักบน เกาะไหง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเช็คเอ้าท์ห้องพัก
09.30 น. เรือรับท่านออกจากรีสอร์ท เดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือปากเมง ต่อรถตู้เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองตรัง
11.30 น. ส่งท่านยังตัวเมืองตรัง

 

สนใจติดต่อ บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด 
โทร. 02-1641001-7, แฟกซ์: 02-1641010, อีเมล์: sales@thai-tour.info


Thai English Japan China Sweden Denmark Finland Germany Russia Italy France Spain Turkey Portugal Norway Poland VietNam Korea
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com